Textil Kraft

En spännade utställning där man kan se textilmaskinerna i drift och hur processen går till från fiber till färdigt tyg. Konsumtion och miljöfrågor problematiseras och besökarna får möjlighet till egen reflektion.

Se mer här

TextilKraftwebb

Foto Jan Berg

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar