Polyester en stor miljöbov!

Det är svårt att förstå att vår miljö är belastad med mikroplaster,  när vi ser på vår vackra natur.
Är det därför vi har så svårt att välja bort de kläder som orsakar detta “dolda” miljöproblem?

Förstudie från forskningsinstitutet Swerea IVF, andra polyesterplagg också släpper stora mängder mikroplaster!

Källa Ny teknik

Lämna en kommentar